GZS > Pravno obvestilo
   Zapri

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Gospodarska zbornica Slovenija (v nadaljevanju GZS). GZS je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsebine, objavljene na spletnih straneh gzs.si so last GZS in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob predhodnem pisnem soglasju GZS. GZS si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

GZS pri bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato GZS ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. GZS ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. GZS ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

GZS posebej opozarja, da je izračun stroškov postopkov, ki je mogoč s pomočjo aplikacije dostopne na tej spletni strani (kalkulator stroškov), informativne narave, zato GZS ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. GZS posebej opozarja, da so informacije na spletnih straneh  informativne narave, zato GZS ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Na tem spletnem mestu so objavljene tudi nekatere vsebine, aplikacije in povezave na spletne strani drugih ponudnikov informacij. GZS ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine informacij, ki so jih pripravili drugi ponudniki informacij ter za delovanje aplikacij, spletnih strani drugih ponudnikov informacij in njihovo vsebino.

GZS ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
T: +386 1 5898 000
F: +386 1 5898 100
E: info@gzs.si