Zapri

Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG)

Člani Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) pri GZS

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK FUNKCIJA PODJETJE
1. Pavle Hevka generalni direktor 2TDK, d.o.o.
2. mag. Edo Škufca član uprave CGP, d.d.
3. Boštjan Rigler član uprave  DARS, d.d.
4. Roman Kramer direktor Direkcija RS za vode
5. Jure Kač direktor DRI d.o.o.
6. Ljiljana Herga direktorica DRSI
7. Stanislav Remic direktor GGD, d.d.
8. dr. Rok Cajzek pomočnik direktorja GIC GRADNJE d.o.o.
9. mag. Gregor  Ficko direktor GZS - ZGIGM
10. mag. Vekoslav Korošec direktor GZS - ZING
11. mag. Slovenko Henigman direktor, sekretar SSIG GZS - ZSI
12. mag. Uroš Mikoš glavni direktor IBE d.d.
13. mag. Vera Dodig KORONA d.d.
14. Kristjan Mugerli direktor Kolektor CPG, d.o.o.
15. Roberto  Levanič direktor investicij Luka Koper d.d.
16. Tadej Pfajfar predsednik uprave LUZ d.d.
17. dr. Samo Peter Medved podžupan Mestna občina Maribor
18. mag. Miran  Gajšek vodja oddelka za urejanje prostora MOL
19. Matija  Krajnc direktor investicij PETROL d.d.
20. Andrej Jan direktor PNZ, d.o.o.
21. Iztok  Polanič predsednik uprave POMGRAD d.d.
22. Peter Žigante glavni direktor SAVAPROJEKT d.d.
23. mag. Črtomir Remec direktor SSRS
24. prof.dr. Žiga  Turk profesor UL FGG
25. prof.dr.Miroslav Premrov profesor UM FGPA
26. dr. Aleš Žnidarič direktor ZAG