Zapri

 

Cilji in namen delovanja


Sekcija Slovensko-kitajskega poslovnega sveta je samostojno strokovno združenje gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb, ki delujejo na področju slovenskega, evropskega in kitajskega trga in jih v prvi vrsti druži potreba po širjenju gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in kulturnega povezovanja in sodelovanja ter želja po urejenem vsebinskem in programskem delovanju gospodarskih subjektov in posameznikov, ki delujejo na mednarodnem trgu s poudarkom na tržišču Slovenije in Kitajske.

Glavni cilj je SKPS je krepitev sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.

Namen delovanja SKPS in njegove naloge pa so sledeče:
strokovni in ekonomski razvoj članov;
svetovanje in pomoč članom pri njihovem delu, obravnavanje vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena za člane;
spodbujanje dialoga, povezovanja in vzdrževanja stikov med in s člani Poslovnega sveta;
zmenjava izkušenj in znanja, trendov med slovenskimi in kitajskimi podjetji – gospodarstveniki, znanstveniki, kulturnikih;
zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, pomembnih za člane Poslovnega sveta;
pomoč pri zagotavljanju materialnih, tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo članov;
vodenje evidence in spremljanje delovanja članov Poslovnega sveta;
povečanje poslovnih priložnosti in mreženja svojih članov na Kitajskem in Sloveniji;
organiziranje javnih prireditev, kot so tiskovne konference, informacijskih seminarjev, simpozijev, diskusij, kakor tudi udeleževanje na tovrstnih prireditvah, ki so povezane s cilji ustanovitve Poslovnega sveta v sodelovanju GZS ZOR;
skozi znanost, raziskave in analize informirati članstvo o vidikih (poslovnega) sodelovanja med podjetji
spremljanje zakonodaje in standardov, vezanih na dejavnosti članov Poslovnega sveta;
Poslovni svet lahko na prošnjo svetuje in daje mnenja v sporih med člani Poslovnega sveta ter njihovimi naročniki.

Članstvo v SKPS omogoča, da člani: 

  • sodelujejo pri delu Poslovnega sveta in njegovem razvoju;
  • povečujejo vidnost in razpoznavnost kitajskega gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in kulturnega delovanja v slovenskem okolju; 
  • povečujejo vidnost in razpoznavnost sodelovanju slovenskih podjetij na kitajskem gospodarskem, znanstvenem (strokovnem) in kulturnem okolju.

 

Prednosti za vstop so sledeče:

Izobraževanja: dnevni seminarji o poslovanju s Kitajsko in odpiranje drugih vprašanj na nišne tematike glede na potrebe podjetij članic

Networking dogodki

Konferenca Slovenija-Kitajska

Letna poslovna delegacija na Kitajsko

Matchmaking in svetovanje za člane

 

Člani Poslovnega sveta so lahko vse gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so člani GZS,
  • izrazijo interes po povezovanju v Poslovnem svetu,
  • izpolnijo pristopni obrazec 
  • plačajo dogovorjeno članarino in članski prispevek za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

 

Člani SKPS pa so lahko tudi fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so aktivni na področju sodelovanja, izobraževanja, kulturnega in ostalega udejstvovanja na Kitajskem, izrazijo interes po povezovanju v SKPS, izpolnijo pristopni obrazec
  • plačajo dogovorjeno pristopnino in članarino za fizične osebe.

 

Podatki o članarini so dostopni spodaj. SKPS si pridržuje diskrecijsko pravico o zavrnitvi člana. 

 

ČLANSKI PRISPEVEK

 

PRISTOPNI OBRAZCI:

Pristopni obrazec-GZS ZOR in Sekcija Slovensko-Kitajski poslovni svet

Pristopni obrazec - Člani GZS ZOR

Pristopni obrazec - Člani GZS-nečlani ZOR