Zapri

 

 

Za člane Podjetniško trgovske zbornice smo 16. novembra 2023, organizirali jesenski  posvet

NOVOSTI PRI EVIDENTIRANJU DELOVNEGA ČASA

Udeleženci so se seznanili z novostmi, ki jih v poslovanje podjetij prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki je bil v objavljen Uradnem listu št. 50/2023 in bo pričel veljati 20. 11. 2023. Udeleženci so imeli priložnost, da se pravočasno seznanijo z vsebino spremenjenih obveznosti.

 

Vsebina sprememb in dopolnitev ZEPDSV:

      opredelitev pojma delavca,

      rok za prijavo delavca v socialno zavarovanje,

      podatki, ki se vpisujejo v evidenco o izrabi delovnega časa,

      način vodenja evidence o izrabi delovnega časa, da bo zagotovljena verodostojnost te evidence,

      obveznost hrambe evidence o izrabi delovnega časa,

      določitev sankcije za odgovorno osebo v primeru kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc,

      določitev višjih glob ter pooblastilo za izrekanje glob v razponu

 

Vsebino sprememb in dopolnitev ZEPDSV je predstavil Damjan Mašera, univ. dipl. pravnik MDDSZ, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela.

Novosti glede beleženja izrabe delovnega časa na podlagi novele ZEPDSV-A so podrobneje opisane na tej povezavi.