Zapri

Vabilo medijem: Pomen kakovostnega računovodskega servisa za podjetnike in Naj računovodski servis 2010, Zagorje ob Savi, 09.12.2010


Zbornica računovodskih servisov je tretje leto med svojimi člani organizirala izbor za »Naj računovodski servis«. Zmagovalec v kategoriji malih računovodskih servisovje podjetje GRS d.o.o. iz Trbovelj, ki letos praznuje tudi 20-letnico delovanja.

Zato vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo
v četrtek, 9. decembra 2010, ob 10.00 uri
v prostorih Območne zbornice Zasavje, Zagorje ob Savi,
Podvine 36 (RR center, 1. nadstropje)

Na novinarski konferenci vam bomo predstavili pomen kakovostnega računovodskega servisa za podjetnike. Predstavnici računovodskega servisa GRS d.o.o. Trbovlje pabosta predstavili, kako računovodske informacije vplivajo na poslovno odločanje danes.

Na novinarski bodo spregovorili:

  • Staša Baloh Plahutnik, direktorica OZ Zasavje
  • Polonca Podgoršek, direktorica ZRS,
  • Nevenka Bovhan, direktorica GRS d.o.o. Trbovlje,

V Sloveniji za opravljanje dejavnosti računovodskega servisa niso predpisani nobeni pogoji, zato lahko računovodski servis ustanovi kdorkoli, tudi brez ustrezne izobrazbe in usposobljenosti. Premalo usposobljen računovodski servis pa lahko z nepravilnim vodenjem poslovnih knjig podjetjem povzroči precejšnjo škodo, medtem ko podjetje sploh ne ve, da se njegove poslovne knjige ne vodijo pravilno.

Ocenjevanje in izbiro Naj računovodskega servisa 2010 je izvedla neodvisna strokovna komisija, ki so jo sestavljali priznani strokovnjaki:

  • prof. dr. Marko Hočevar, redni profesor, Ekonomska fakulteta
  • mag. Romana Logar, direktorica AJPES
  • Silvester Zaman, pooblaščeni revizor, Plus revizija d.o.o.
  • doc. dr. Tatjana Horvat, predavateljica na Fakulteti za management v Kopru
  • Alenka Avberšek, izvršna direktorica, Center za lobiranje, GZS  

Vljudno vabljeni!
 

Polonca Podgoršek     Staša Baloh Plahutnik
direktorica GZS ZRS direktorica GZS OZ Zasavje