Zapri

O izboru Naj računovodski servis 2010


Organizator: GZS - Zbornica računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS)
Ciljna skupina: Člani ZRS
Prijave: Na izbor se računovodski servisi (člani ZRS) prijavijo s prijavnim obrazcem.
Spletna stran: http://najrs.gzs.si

Cilji izbora: S tem dogodkom se v širši poslovni javnosti širi zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa.

Kategorije izbora so opredeljene glede na število zaposlenih na dan prijave:
- kategorija MALI: do vključno 3 zaposleni
- kategorija SREDNJI: 4 do 7 zaposlenih
- kategorija VELIKI: 8 in več zaposlenih

Razglasitev nagrajencev bo potekala v okviru slavnostnega večera 12. Kongresa računovodskih servisov 14. oktobra 2010 v Portorožu.

Promocija izbora s tiskovnimi konferencami na sedežih območnih zbornic GZS in samostojnih regionalnih zbornicah in v Ljubljani na sedežu GZS.

Ocenjevanje bo izvedla neodvisna strokovna komisija:
- prof.dr. Marko Hočevar, redni profesor, Ekonomska fakulteta
- mag. Romana Logar, direktorica AJPES
- dr. Tatjana Horvat, Časnik Finance
- Alenka Avberšek, izvršna direktorica, Center za lobiranje, GZS
- Silvester Zaman, pooblaščeni revizor, Plus revizija d.o.o.


Merila strokovne komisije

Izbor finalistov
Strokovna komisija na podlagi predstavitve in podatkov iz prijavnega obrazca in kazalnikov poslovanja prijaviteljev izbere po tri finaliste v vsaki kategoriji.

Izbor Naj računovodskega servisa 2010 v posamezni kategoriji:

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:
- Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom
- Poročila pooblaščenega revizorja o strokovnosti z obiska na sedežu finalista
- Poročila psihologa o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista
- Razgovor finalistov s strokovno komisijo


Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder).

 

veliki

srednji

mali

STROKOVNOST

25%

25%

25%

FINANČNI KAZALNIKI

4%

4%

4%

SKRB ZA STRANKE

15%

15%

15%

NAPREDEK V ZADNJEM LETU

6%

8%

10%

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

5%

8%

10%

RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

20%

20%

20%

ORGANIZACIJSKA KLIMA

10%

5%

0%

SPLOŠNI VTIS O DRUŽBI

6%

6%

6%

RAZNOVRSTNOST STORITEV

4%

6%

8%

DRUŽBENA ODGOVORNOST (do okolja)

3%

3%

2%

POVEZOVANJE NA TUJIH TRGIH

2%

0%

0%

skupaj

100%

100%

100%

Po končni proučitvi vseh zbranih informacij (prijavni obrazec, ocena psihologa in revizorja, razgovor komisije s finalisti) strokovna komisija z javnim glasovanjem izbere Naj računovodski servis 2010 v treh kategorijah.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov