Go Digital

Predavatelji


dr. Igor Benko

Igor Benko je diplomiral iz računalništva na Univerzi v Ljubljani, doktorat pa je pridobil na Univeristy of Waterloo v Kanadi. Od leta 2010 je zaposlen na Googlu, kjer je vodil razvojne skupine na Google Play in Google Maps, zadnjih nekaj let pa je sodeloval pri razvoju Googlovega iskalnika. Preden se je pridružil Googlu je delal na razvoju iskalnika finančnih novic in na področju zdravstvene informatike. Kot raziskovalec se je ukvarjal z modeliranjem sočasnih sistemov in z razvojem arhitekture procesorjev. V svojem predavanju bo naslovil ravnotežje med taktičnim in strateškim planiranjem in dejavnike pri oceni tveganja pri uvajanju in razvoju novih tehnologij.

V predavanju bo predstavil kako uspešni produkti uporabljajo nove tehnologije z zadovoljitvijo temeljnih potreb uporabnikov. Na trenutnih tehnoloških trendih bomo pokazali, kako vzpostaviti ravnovesje med trenutnim uspehom produkta in njegovim potencialom v prihodnosti v okolju, kjer tehnološki cikel postaja vedno krajši.Christian Rupp

Christian Rupp was appointed by the Austrian Government as the Federal Executive Secretary for eGovernment and later on as the Spokesperson of the Federal Platform Digital Austria from 2003 till 2018. He worked for the Austrian Federal Economic Chamber for more than 20 years and is since 2016 the Plenipotentiary for Digitalisation in the Austrian Federal Economic Chamber and Director of the SME DIGITAL initiative. Prior to this he designed digital strategies for different EU member states as well as in EaP, 3SI and Balkan countries. He was the Austrian representative in different EU bodies, like eEurope, i2010 and the Digital Agenda and is also in the Board of Directors of the UN WSIS WSA Award. As a University Lecturer he teaches Information and New Media Management as well as Digital Transformation in New Public Management and has written more than thirty books on this topic. With January 2019 he will be the CIO of the first European Joint Innovation Lab and Hub in North Germany.

Digital Transformation is a challenge especially for SMEs. The presentation covers the situation in Austria and why the Chamber Organization initiated SME DIGITAL program followed by examples of successful digital business models used in individual SME's companies.Dr. Dan Podjed

Dr. Dan Podjed je antropolog, ki si je za poslanstvo zadal razvoj ljudem in okolju prijaznih tehnologij. Zaposlen je kot znanstveni sodelavec Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in raziskovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani, več kot desetletje pa poučuje kulturno in socialno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vodi več aplikativnih in interdisciplinarnih projektov ter sodeluje pri razvoju številnih ljudem prijaznih tehnoloških inovacij, med njimi mobilne aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti (projekt DriveGreen), sistema za zmanjšanje porabe energije ter izboljšanje zdravja in dobrega počutja v stavbah (projekt Mobistyle) in tehnološke rešitve za spodbujanje trajnostnega ravnanja z odpadki v gospodinjstvih (projekt Nevidno življenje odpadkov). Od 2011 do 2018 je vodil Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov ter z njo zasnoval osrednjo evropsko prireditev s področja aplikativne antropologije Why the World Needs Anthropologists. Leta 2019 izide njegova nova knjiga z naslovom Videni: Zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, v kateri se posveča tehnologijam nadzorovanja.

Tehnološke rešitve naj bi nam olajšale vsakdan in pomagale pri vsakdanjih opravilih. Dejansko pa nam življenje pogosto zagrenijo, saj niso prilagojene našim pričakovanjem, potrebam in znanju. Da bi nam bile tehnologije v pomoč in podporo, morajo podjetja napraviti premik od ekspertnega k ljudem usmerjenemu razvoju. Ta pristop poudarja, da morajo biti ljudje, ki jih podjetja pogosto pasivizirajo z izrazi »uporabniki«, »stranke« in »naročniki«, dejavno vključeni v razvoj izdelkov, storitev in rešitev. Pristop se zdi samoumeven, a ga slovenska podjetja še vedno premalo uporabljajo. Z velikim uspehom pa so ga preizkusili v številnih tujih podjetjih. Med začetniki je bil Xerox, kjer so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja napravili prvi fotokopirni stroj, ki je bil po koncu razvojnega postopka precej bolj ljudem prijazen kot na začetku. V devetdesetih letih so si v Boeingu s tem pristopom pomagali pri razvoju ljudem prijaznega letala, danes pa ga uporabljajo še v Microsoftu, Intelu, Googlu, Nissanu, Volvu in drugih vodilnih podjetjih.
V predavanju se boste seznanili, kako lahko štiri korake pristopa, usmerjenega k ljudem, uporabite za razvoj lastnih produktov in rešitev. Spoznali se boste z »umirjenimi tehnologijami«, ki nas podpirajo tiho in iz ozadja, namesto da bi nam težile s pobliskavanjem in zvonjenjem. Ob koncu se boste podali še v leto 2045 in si skušali zamisliti, kakšna bo prihodnost človeštva ob vse pametnejših napravah in izjemno hitrem razvoju umetne inteligence. Bodo takrat tehnologije služile ljudem ali ljudje tehnologijam?


Matej Čer

Matej Čer je slovenski podjetnik, predavatelj in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva. Diplomiral je s področja motorjev z notranjim zgorevanjem, za kar je prejel tudi Prešernovo nagrado, in nato zaključil še znanstveni magistrski študij MBA.
Njegovo podjetje Avant car je sodoben ponudnik mobilnosti, ki se vse bolj izkazuje kot tehnološko podjetje na področju razvoja mobilnosti kot storitve. Matejeva vizija je pripomogla, da je zaživela vrsta projektov na področju električne mobilnosti – eden izmed najpomembnejših je nagrajeni sistem souporabe 100 % električnih vozil Avant2Go, ki je prisoten že v štirih slovenskih mestih in ga med drugim uporablja več slovenskih ministrstev ter uspešnih podjetij iz tehnološkega, finančnega in industrijskega sektorja.
Matej je tudi izkušen vlagatelj, ki sodeluje pri razvoju lokalnih in globalnih podjetniških zgodb. Išče nove priložnosti za napredek družbe in kot mentor svoje izkušnje deli naprej ter pomaga in vzgaja nove podjetniške kadre.Tilen Travnik

Tilen Travnik je soustanovitelj in partner podjetja D.Labs, kjer svoje 15 letne izkušnje s področja agilnega vodenja uporablja pri optimizaciji razvojnih procesov internetnih produktov. Kombiniranje znanj iz raziskovalne sfere, MBA in vitkega podjetništva mu omogočata, da hitro izboljšuje razvojne procese tako v korporacijah kot v mladih podjetjih. V zadnjih petih letih je uspešno preobrazil vodstva in ekipe v več kot 20 podjetjih tako doma kot v Veliki Britaniji. Trenutno je svetovalec za razvoj v petih od njih.

Miha ValentinčičPeter Wostner

dr. Peter Wostner je vodil pripravo Slovenske strategije pametne specializacije, sedaj pa v Službi Vlade RS vodi sektor za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in skrbi za koordinacijo njene izvedbe. Dr. Wostner je strokovnjak za EU proračun, razvojne politike ter evropsko kohezijsko politiko. Je avtor vrste strokovnih člankov, še posebej na temo kohezijske in razvojne politike države. Dr. Wostner je tudi predsedujoči v delovni skupini za Razvoj podeželja ter podpredsednik Odbora za regionalne razvojne politike pri OECD.

V predavanju bodo predstavljeni argumenti in podatki, kaj za Slovenijo lahko pomeni »avtomatizacija«, če se nanjo ustrezno ne pripravi, hkrati pa kako lahko na tej osnovi razvojno odskočimo. Predstavljena bodo tudi nekatera priporočila, kaj na področju prehoda v industrijo 4.0 predlagajo mednarodne študije, predvsem pa kaj je Slovenija na tem področju že storila in tudi, v kateri smeri bi v prihodnje to področje lahko še podpirala Slovenska strategija pametne specializacije, S4.Gregor Leban

Gregor Leban je direktor in so-ustanovitelj podjetja Event Registry. Gregor je leta 2007 doktoriral na področju umetne inteligence na Univerzi v Ljubljani. Naslednjih 10 let je bil zaposlen kot raziskovalec na Fakulteti za računalništvo ter na Institutu Jožef Stefan, kjer je aktivno sodeloval na številnih evropskih projektih na temo strojnega učenja, procesiranja naravnega jezika, ekstrakcije znanja iz teksta ter analize velikih podatkov. V zadnjih letih je veliko sodeloval tudi z večjimi podjetji, kot so Bloomberg in British Telecom, kjer je pomagal pri razvoju novih produktov, ki temeljijo na uporabi metod umetne inteligence. Leta 2017 je s sodelavci odprl podjetje Event Registry, ki se ukvarja z avtomatskim zbiranjem in analizo novic v 40 glavnih jezikih sveta ter ekstrakcijo stukturiranih informacij o trenutnem dogajanju v svetu.

V predavanju bom prikazal sistem Event Registry, ki trenutno zbira novice iz celega sveta v 40 jezikih. Vse zbrane novice sistem avtomatsko analizira in identificira dejanske dogodke, ki so opisani v njih. Za vsak dogodek poskuša sistem sam identificirat geografsko lokacijo dogodka, čas, temo dogodka ter glavne akterje. Dogodki so tudi kategorizirani v različne tipe, kot so poslovni, športni, politični, družbeni in drugi tipi dogodkov. V predavanju bom prikazal, kako je mogoče s sistemom identificirati pomembne poslovne dogodke ter potencialne nevarnosti povezane z dobavitelji (supply-chain risk management).

Jaka Repanšek

Jaka Repanšek (univ.dipl.prav.,MBA), ki bo povezoval konferenco, je predsednik komisije za digitalno regulativo in okolje pri Slovenski digitalni koaliciji in v IAB Slovenija. V visoko tehnoloških, medijskih in internetnih podjetjih deluje že od leta 1996. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični podiplomski študij evropskega prava pa je opravil na skupnem programu Univerze v Cambridgeu in Pravne fakultete v Ljubljani ter zaključil tudi dve-letni podiplomski študij MBA v ZDA (CIMBA). Repanšek je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter predavatelj na konferencah in seminarjih v Sloveniji in tujini.