Volitve Gospodarske zbornice Slovenije 2019

 

VABILO NA VOLITVE V ORGANE UPRAVLJANJA
GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

 

V mesecu maju 2019 poteče mandat Skupščini GZS in ostalim voljenim organom GZS. Člani GZS v okviru združenj/zbornic dejavnosti in regionalnih zbornic neposredno volijo upravne odbore združenj/zbornic dejavnosti in regionalnih zbornic ter njihove predstavnike v 100-člansko Skupščino GZS.

V tem tednu so člani Gospodarske zbornice Slovenije prejeli po pošti glasovnice, s katerimi bodo volili nove organe upravljanja GZS.

Glasovanje bo potekalo po pošti do 30. aprila 2019.


KANDIDIRANJE ZA PREDSEDNIKA GZS

Rok za vlaganje kandidatur za predsednika Gospodarske zbornice Slovenije poteče 14. maja 2019.

Riko