Volitve predsednika Gospodarske zbornice Slovenije

 

Do predpisanega roka za vlaganje kandidatur, 25.aprila 2017, sta prispeli dve popolni kandidaturi za predsednika Gospodarske zbornice Slovenije. 

Kandidata sta:

• Marjan Mačkošek, ŠTORE STEEL d.o.o., in
• Boštjan Gorjup, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje