ProsperAMnet

O projektu...

 

Projekt ProsperAMnet - Progressing Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers Networks, oziroma „Napredne storitvene zmogljivosti in izvozni rezultati mrež „naprednih proizvajalcev“- predstavlja 10 projektnih partnerjev iz Srednje Evrope, in sicer z namenom podpreti „napredne proizvodnje z naprednimi storitvenimi zmogljivostmi“, za doseganje še večje odličnosti pri njihovih poslovnih storitvah. Triletni projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE, ki je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o projektu najdete na www.interreg-central.eu/prosperamnet.

Glavni cilj projekta je podpreti napredne proizvodnje z naprednimi storitvenimi zmogljivostmi iz območja Srednje Evrope, za doseganje še večje odličnosti pri njihovih poslovnih storitvah, in sicer z razvojem dveh inovativnih spletnih orodij, s čimer bi vključeni deležniki izboljšali prodajo industrijskih storitev in pa tudi identificirali storitve, ki jih je mogoče uspešno izvažati.

Prvo orodje je Monitor uspešnosti storitev, ki prepoznava interne prednosti v podjetjih, ter prispeva k izboljšanju uvajanja, prodaje in upravljanja storitev, povezanih z izdelki in rešitvami. Znotraj monitorja bodo tako na voljo določena priporočila za ukrepe in merjenje uspešnosti, kot tudi priporočila drugih proizvajalcev.

Drugo tako orodje pa je
Radar izvoza storitev, s katerim se bodo s pomočjo „umetne inteligence“ zbirali in črpali vsi podatki o izvoznih trgih in značilnostih določenih sektorjev. Napredni proizvajalci (AMs) bodo na ta način prejeli določena priporočila glede možnosti izvoza
Projekt ProsperAMnet podpira vse »napredne proizvajalce« (AMs) k izboljšavi in prepoznavi vseh prodajno-industrijskih storitev, ki jih je in bo mogoče uspešno izvažati. Organizacije za podporo podjetništvu so tudi  namensko usposobljene kot podpora »naprednim proizvajalcem« pri upravljanju njihovih storitev ter izvoznih dejavnostih. Oblikovalci politik pa bodo lahko skozi pridobljene informacije pridobili strateške akcijske načrte in priporočila, ki jim bodo v podporo pri pripravljanju določenih ukrepov v prihodnosti.

©FHOÖ

Partnerji na Projektu:

Avstrija
University of Applied Sciences Upper Austria

Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur

Češka
South Bohemian Chamber of Commerce

Nemčija
University of Passau

Bautzen Innovation Center

Madžarska

University of Szeged

Innoskart Nonprofit Ltd.

Italija
Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre

Slovaška
University of Economics in Bratislava

Slovenija
Gospodarska zbornica Slovenije