Zasavska gospodarska zbornica

Gospodarski potencial regije


Zasavska regija

Več o regiji
Zasavska regija obsega občine:

  • Hrastnik
  • Litija
  • Trbovlje
  • Zagorje ob Savi

 

PODATKI ZA LETO 2019 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2- 1. januar 485 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 57.059 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 117,6 103,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,5 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,5 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.440 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,5 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.032,67 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.240.596 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,2 10,2

Vir:  Statistični urad Slovenije