Zasavska gospodarska zbornica

Gospodarski potencial regije


OZ Zasavje

Več o regiji

Zasavska regija je najmanjša med slovenskimi regijami. Z 264 km2 obsega 1,3 % površine Slovenije. Število prebivalcev v Zasavju je 43.800, kljub majnosti pa je druga najgosteje poseljena pokrajina, povprečna gostota je 171,3 prebivalcev na km2 .

Zasavje sestavljajo jo tri občine:

  • Hrastnik
  • Trbovlje
  • Zagorje ob Savi

Največja med njimi po površini s 147 km2 je zagorska občina, po številu prebivalcev pa trboveljska z nekaj nad 18.000 prebivalci. Skoraj polovica regije ima status demografsko ogroženega območja, vendar tu živi le 8,5% prebivalstva regije. 

BDP na prebivalca je bil v Zasavskir regiji najnižji v Sloveniji (10.886 €), industrija je k regionalni bruto dodani vrednosti prispevala 47 %. 

Pregled poslovanja Zasavskih družb v letu 2015. (Vir: AJPES, Izpostava Trbovlje)

Osebna izkaznica regije

Površina                                                    264 km2        
Prebivalci 42.824
Naravna prirast -9,1
Skupni selitveni prirast -238
Delovno aktivno prebivalstvo 15.679
Registrirane brezposelne osebe 3.374
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 17,7
BDP na prebivalca 10.886 €
Število podjetij 2.637


Vir:  Statistični urad RS;  Statistični portret slovenskih regij 2016,