Informacije in pomoč

Častno sodišče


- Narava, vsebina in pomen dobrih poslovnih običajev pri poslovanju gospodarskih subjektov v pravnem prometu
- Vloga in pristojnosti Gospodarske zbornice Slovenije pri oblikovanju dobrih poslovnih običajev
- Pristojnosti Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije pri ugotavljanju kršitev in oblikovanju dobrih poslovnih običajev
- Predlagatelji in potek postopka pred Častnim sodiščem
- Informacije o dosedanjih odločitvah Častnega sodišča in postopkih, ki tečejo pred Častnim sodiščem


Častno sodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije je samostojen in neodvisen organ, ustanovljen pri GZS na podlagi Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (UL RS, št. 14/90, 19/00) in uresničuje eno izmed temeljnih nalog GZS pri skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev. Častno sodišče izvaja te naloge predvsem tako, da ugotavlja kršitve dobrih poslovnih običajev skladno s postopkom, ki je določen s Pravilnikom o organizaciji in postopku pred Častnim sodiščem pri GZS. Postopek pred Častnim sodiščem zaradi kršitve dobre prakse lahko s predlogom sproži vsak državljan in gospodarski subjekt in teče neodvisno od postopkov pred drugimi (sodnimi in upravnimi) organi. Združenja dejavnosti GZS v okviru teh dejavnosti skrbijo za uveljavljanje, zbiranje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev v pisni in drugih oblikah.

Strokovanjakinja: Metka Penko Natlačen
Ure podajanja informacij in nasvetov: četrtek, 9.00 - 10.00
Tel.: 01/5898 000 (telefonsko)
e-pošta: info@gzs.si

     


Avtor: Infopika