Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Pravna podlaga

Pravna podlaga za izdajo in uporabo ATA zvezkov je Mednarodna konvencija o začasnem uvozu.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o začasnem uvozu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 22/00)