Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Izpolnjevanje ATA zvezka


  ATA zvezek lahko natisnete ali napišete čitljivo s tiskanimi črkami. 
  Navodila za izpolnjevanje ATA zvezka.

  TISKANJE: 
  Lahko uporabite Excel predlogo za izpolnjevanje in tiskanje ATA zvezka: podatke vpišite le v list  platnica, razen vozilo vpišite v 2. list. Ostale celice so povezane s platnico in se samodejno izpolnijo. Obliko polj ne spreminjajte, saj so nastavljena za tiskanje na obrazec ATA zvezek.

  ROČNO:
  Če boste ATA zvezek obrazec izpolnjevali ročno in je seznam blaga
   daljši, ga izpišete na navaden list papirja (lahko z glavo vašega podjetja) in v potrditev priložite ustrezno število teh listov (6 - za eno državo oz. 10  - v primeru tranzita).  Seznam blaga mora biti v obliki, kot je na ATA zvezku: zap.št, naziv blaga, št. kosov, teža, vrednost, ter na dnu seštevek. 

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/