Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Lokacija


Oddelek Javne listine se nahaja v poslovni  stavbi CPU, zadaj za poslovno stavbo GZS, v 1. nadstropju (Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana). 

Parkirate lahko brezplačno na zunanjem parkirišču za poslovno stavbo GZS in CPU. Pri zapornici pozvonite in povejte kam ste namenjeni.

NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

http://nerdcp.gov.si/javni/