Nacionalni odbor Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo


Mednarodna trgovinska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je pri OZN, WTO in drugih mednarodnih organizacijah priznana kot največja in najvplivnejša svetovna asociacija, ki preko svojih nacionalnih odborov pospešuje liberalizacijo svetovne trgovine in investicij, pripravlja standardne mednarodne gospodarske pogodbe, spodbuja razvoj poslovnih običajev, alternativne oblike reševanja sporov in korporativno družbeno odgovornost podjetij.


Kontakt:

dr. Andrej Friedl
generalni sekretar / Secretary General

Tel.: +386 1 58 98 410
Fax.: +386 1 58 98 100
Email: andrej.friedl@gzs.si

Web: http://www.iccwbo.org/

c/o Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
SI-1504 Ljubljana