Nacionalni odbor Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo


Mednarodna trgovinska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je pri OZN, WTO in drugih mednarodnih organizacijah priznana kot največja in najvplivnejša svetovna asociacija, ki preko svojih nacionalnih odborov pospešuje liberalizacijo svetovne trgovine in investicij, pripravlja standardne mednarodne gospodarske pogodbe, spodbuja razvoj poslovnih običajev, alternativne oblike reševanja sporov in korporativno družbeno odgovornost podjetij.


Kontakt:

dr. Andrej Friedl
generalni sekretar / Secretary General

Tel.: +386 41 609 880
Fax.: +386 1 58 98 100
Email: andrej.friedl@gzs.si

Web: http://www.iccwbo.org/

c/o Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
SI-1504 LjubljanaAKTUALNO

 

Incoterms 2020 – prenovljena izdaja

ICC je pripravila posodobitev dobavnih klavzul, ki so začele pod imenom Incoterms 2020 veljati s 1. 1. 2020. Glavne spremembe so naslednje: preglednejša sistemizacija obveznosti prodajalca in kupca v vseh 11 klavzulah; revidirana sistemizacija stroškov v vseh 11 klavzulah; nova možna dobavna listina pri FCA, novosti glede zavarovalnega kritja pri CIP/CIF; ureditev možnosti prevoza s prodajalčevimi ali kupčevimi lastnimi prevoznimi sredstvi pri FCA, DAP, DPU in DDP; pomoč prodajalca pri ureditvi prevoza pri EXW, FCA, FAS in FOB; dopolnjeno glede medsebojne pomoči pri izvozno-uvoznem carinjenju; DPU kot novo ime za prejšnjo DAT; dopolnjena navodila za uporabo.  

Incoterms 2020 lahko nabavite preko spleta https://2go.iccwbo.org/