In-company usposabljanja


V Pravni službi GZS izvajamo In-company usposabljanja za strokovne kadre v podjetjih z naslednjih področij:

  • sklepanja in izvajanja komercialnih pogodb, splošnih pogojev in drugih aktov družb (s področij mednarodne prodaje, distribucije in zastopanja in drugih poslov);
  • upravljanja in reševanja poslovnih/gospodarskih sporov;
  • upravljanja in zaščite intelektualne lastnine v podjetju;
  • korporacijskih aktov družbe;
  • individualnih in splošnih delovnopravnih aktov družbe.

In-company usposabljanja so namenjena komercialistom, praktikom s področja prodaje/nabave, financiranja in zavarovanja trgovinskih poslov, pravnikom, računovodjem, direktorjem, vodilnim delavcem in drugim odločevalcem v podjetjih.

In-company pristop pri usposabljanju zajema:

  • skupni pregled in ocena stanja na določenem segmentu poslovanja naročnika;
  • po dogovoru, svetovanje glede možnih izboljšav/optimizacije/sanacije področja poslovanja in
  • po dogovoru, usposabljanje strokovnih kadrov naročnika na sedežu (v delovnem okolju) naročnika.

Vsebino in poudarke posameznega usposabljanja prilagodimo željam in poslovni praksi naročnika.

In-company usposabljanja vodijo vrhunski strokovnjaki večletnimi praktičnimi izkušnjami in mednarodnimi referencami s področja usposabljanja.

 


Za več informacij se obrnite na Pravno službo GZS:
Telefon:
  01 58 98 184
E-naslov: pravnasluzba@gzs.si