SRIP HRANA

Tu lahko najdete ključne povezave do spletnih strani z aktualnimi razpis, ki so pomembni iz vidika SRIP HRANA. V nadaljevanju smo v podzavihkih izpisali razpise Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne pozive Slovenskega podjetniškega sklada, ki bi vas utegnili zanimati.

Pomembne povezave do slovenskih spletnih strani:

Pomembne povezave do evropskih spletnih strani: