SRIP HRANA

RAZPISI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO – INTERNACIONALIZACIJA

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/internacionalizacija.pdf

-  Javni razpis »Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022«

Rok za oddajo v letu 2019: 1. 10. 2019

Namen: Podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika.

-  Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023«

Rok za oddajo v letu 2019: 15. 5. 2019 in 5. 9. 2019

Namen: Sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

-  Javni razpis "Partnerstva 2020-2022"

Predvidena objava: junij 2019

Namen: Spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza na tuje trge.

-  Javni razpis "Celovita podpora ukrepom digitalne transformacije v podjetjih 2019-2022"

Predvidena objava: marec 2019

Namen: Spodbuditi podjetja k celoviti digitalni transformaciji poslovnih procesov/produktov/storitev s postopno integracijo v vse faze poslovnega procesa.

Cilj: Rast števila pametnih podjetij oziroma števila razvitih pametnih produktov/storitev v podjetjih (programskih rešitev, interoperabilnih platform itd.).

-  Javni razpis "Razvoj in implementacija upravljavskih kompetenc za digitalno transformacijo podjetij 2019-2022"

Predvidena objava: marec 2019

Namen: dvig organizacijskih, digitalnih in upravljavskih kompetenc

Cilj: Pridobitev upravljavskih kompetenc na področju digitalne pismenosti, poznavanja ključnih naprednih tehnologij, razumevanja podatkov, poslovnih modelov in integracije poslovnih rešitev.

-  Javni razpis "Krepitev blagovnih znamk"

Predvidena objava: junij 2019

Namen: Spodbuditi podjetja k dvigu na globalni verigi vrednosti oz. k proizvodnji končnih produktov, spodbuditi podjetja za prehod na tretje trge.

Cilj: Okrepitev prepoznavnosti nacionalne znamke Slovenia.Green.Creative.Smart oz. rast podprtih podjetij preko prepoznavnih blagovnih znamk, povečanje prihodkov od prodaje na tujih trgih.