SRIP HRANA

RAZPISI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

Povezava: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

-  Javni poziv za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Rok: 31. 3. 2023

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

-  Javni poziv za Vavčer za certifikate kakovosti

Rok: 31.03.2023

Namen: Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

-  Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Rok: 31. 3. 2023

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).

-  Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Rok: 31.3.2023

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.