HIGIENA, VARNOST IN KAKOVOST HRANE

   

Ključni cilj 4. fokusnega področja je razvoj novih inovativnih proizvodov ter storitev za zagotavljanje varnosti in kakovosti končnih izdelkov. 

Tu je večja skrb namenjena higieni, varnosti in kakovosti izdelkov ter njihovi sledljivosti in pravno-zakonodajnemu okvirju. Poseben izziv se kaže v proizvodnji novih, inovativnih izdelkov, ki odstopajo od klasično proizvedenih živil po uporabljeni surovini, po uporabljenem inovativnem tehnološkem procesu ali drugačni oziroma funkcionalni embalaži.


Predsednik 4. fokusnega področja:
Jana Kolenc MUŽENIČ, Žito d.o.o. 


Podpredsedniki:

dr. Jana ŽEL, NIB

dr. Janja TRČEK, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM

mag. Monika MARIN, Droga Kolinska d.d., članica skupine Atlantic Grupa, Ljubljana

Sekretarka: Jana Ramuš