HRANA, PREHRANA IN POTROŠNIK

   
Ključni cilj 5. fokusnega področja je vzpostavitev virtualnega in/ali fizičnega senzoričnega centra za učinkovit razvoj novih funkcionalnih živil po meri potrošnika za posamezne ciljne skupine znotraj populacije.

Vloga potrošnika, potreba po njegovem vključevanju v delovanje in razvoj agroživilskega sistema, spremljanje in analiza njegovega vedenja ter nenazadnje njegova percepcija hrane so ključni dejavniki pri vzpostavitvi ustreznega sistema, ki bo vodil v inovacijski razvoj celotne agroživilske verige. Zaradi digitalne revolucije je nujno potrebna vpeljava novih tehnologij in proizvodov. Razumevanje potrošnikovih želja in potreb bo pomemben vzvod za inovativnost agroživilskega sektorja v prihodnje.

 


Predsednica 5. fokusnega področja:

dr. Mateja MODIC (Žito d.o.o.)

 

Podpredsednika:

prof.dr. Mojca KOROŠEC, Biotehniška fakulteta, UL

prof.dr. Aleš KUHAR, Biotehniška fakulteta, UL

 

Sekretarka: Petra Medved Djurašinović