INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

DIGITALIZACIJA

Eno izmed prioritetnih razvojnih področij je tudi digitalizacija. Trenutna stopnja digitalizacije pri proizvodnji hrane v Sloveniji je precej neenakomerna, zato so tudi potrebe pri različnih deležnikih zelo različni. Velik izziv so med drugim širše pomanjkanje digitalnih kompetenc in sistemske urejenosti različnih baz podatkov ter zagotavljanje kibernetske varnosti. Pri razvoju digitalizacije in uresničevanju posameznih ciljev SRIP HRANA v luči večje konkurenčnosti in trajne naravnanosti proizvodnje hrane v Sloveniji sodelujemo tudi z IKT horizontalno mrežo.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Digitalna transformacija že dalj časa predstavlja ključno smernico sodobnega razvoja in človeškega napredka, saj odstranjuje ločnico med IKT kot tehnologijo in različnimi procesi. V Sloveniji se še zmeraj premalo izkoriščamo priložnosti, ki nam jih ponujajo projekti digitalne transformacije, poleg tega pa se jih večina organizacij loteva s poudarkom na tehnologijah in veliko manj na poslovnih izhodiščih. Še podrobneje se je na tovrstno področje osredotočil SRIP IKT Horizontalna mreža, ki z aktivnim sodelovanjem želi organizacije usposobiti za učinkovito prilagajanje, spreminjanje, vzpostavljanje in inoviranje poslovnih modelov za digitalno transformacijo. 

Več o IKT Horizontalni mreži najdete tukaj.