Srednjeevropsko in medregijsko sodelovanje na področju pametne specializacije

Datum: 19. in 20. september 2019

V okviru SRIP HRANA in IKT Horizontalna mreža smo se udeležili delavnice o medregijskem sodelovanju na področju pametne specializacije za modernizacijo živiljske industrije v okviru industrije 4.0 in digitalizacije.

Mednarodna konferenca LOVE DIGITAL.SI

Datum: 22. in 23. oktober 2018

V povezavi s Kompetenčnim centerom za razvoj kadrov na področju agroživilstva, KOC HRANA, smo se udeležili mednarodne konference LOVE DIGITAL.SI: »sLOVEnian DIGITAlization competences - Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij«, glavni poudarek katere je bil pomembnost razvoja kompetenc za uspešno digitalno transformacijo slovenskih podjetij. 

Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA

Datum: 19. april 2018

V okviru strateško razvojno-investicijskega partnerstva SRIP HRANA je v četrtek potekal istoimenski Veliki spomladanski živilski seminar, ki je bil posvečen napredni opremi in tehnologijam ter digitalizaciji v proizvodnji hrane. 

Srednjeevropsko sodelovanje na področju pametne specializacije

Datum: 4. in 5. april 2018

V Budimpešti smo se udeležili delavnice o sodelovanju na področju pametne specializacije, ki je potekala pod okriljem Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. v sodelovanju z GZS–Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij. Dogodek sta podprla tudi Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) in  madžarski Nacionalni urad za raziskave, razvoj in inovacije. 

Boljše razumevanje poslovnih izzivov s pomočjo SRIP HRANA in IKT HM

Datum: 2. marca 2018

V sodelovanju z IKT horizontalno mrežo smo 2. marca 2018 pripravili delavnico, kjer smo v sodelovanju s kmetijsko-živilskimi podjetji in ostalimi partnerji SRIP HRANA poslovne izzive izbrane na poslovnem zajtrku podrobneje opredelili ter povezali z akcijskim načrtom in rešitvami digitalnega poslovanja, saj digitalizacija igra pomemben del 2. fokusnega področja strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA.

Poslovni zajtrk

Datum: 26. februar 2018

Na Poslovnem zajtrku preučili različne poslovne izzive, ki jih pestijo. Za lažje povezovanje in razvrščanje navedenih poslovnih izzivov v sam akcijski načrt smo izpeljali kriterije za prioritizacijo le-teh.