INTERNACIONALIZACIJA

  
Internacionalizacija slovenskega agroživilskega sistema pomeni internacionalizacijo vseh deležnikov verige oz. članov partnerstva. 
  

Cilji pri internacionalizaciji so pospešeno vključevanje partnerjev v evropske razvojno-raziskovalne in tehnološke projekte različnih programov z usmerjenim spodbujanjem inovativnosti podjetij, povečevanjem števila aktivnih izvoznikov ter večje izvozne usmerjenosti in bolj stabilnega izvoza na obstoječe in nove izvozne trge.

  


Dva zorna kota:

RAZVOJNA INTERNACIONALIZACIJA

Razvojna internacionalizacija poteka v smislu povezovanja inštitucij znanja in podjetij za prenos znanj, tehnologij in dobrih praks. V okviru teh aktivnosti je poudarek na mreženju in analizi strateških trgov.

TRŽENJSKA INTERNACIONALIZACIJA

Pri trženjski internacionalizaciji je ključni dejavnik prodor izdelka na tuji trg in njegova uspešna prodaja, za nadaljnjo rast in razvoj panoge pa sta pomembni tako izhodna kot tudi vhodna internacionalizacija, tudi v obliki tujih neposrednih investicij.