NAPREDNA OPREMA IN TEHNOLOGIJE ZA PRIDELAVO IN PREDELAVO HRANE

   

Ključni cilj 3. fokusnega področja je učinkovitejša kmetijska pridelava in proizvodnja živil. 
   

Pri tem je nujno potreben razvoj primernejših in učinkovitejših tehnoloških rešitev za proizvodnjo zanimivih, konkurenčnih ter inovativnih proizvodov, tako za primarni proizvodni sektor surovin kot tudi za predelovalni proizvodni sektor živil.

 


Predsednik 3. fokusnega področja:

dr. Boris KOVAČ, Mlinotest d.d. in Fakulteta za vede o zdravju, UP

 

Podpredsedniki:

dr. Jože PODGORŠEK, VŠ Grm Novo mesto

dr. Mira TREBAR, Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL

dr. Diana Gregor SVETEC, Naravoslovno tehniška fakulteta, UL

 

Sekretarka: Jana Ramuš