PAMETNO NAČRTOVANJE PROCESOV IN PROCESNA KONTROLA

   
Ključni cilj 2. fokusnega področja je strateško in učinkovito upravljanje oskrbnih verig. 
  

Za dosego tega je potrebno boljše vertikalno in horizontalno sodelovanje oskrbnih verig ter interdisciplinarno povezovanje vseh deležnikov, ki lahko kakorkoli prispevajo k skupnim rešitvam. Ključno vlogo na tej točki ima tudi uporaba in nadaljnji razvoj digitalizacije v vseh fazah pridelave in predelave hrane. Poleg večje učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskih pridelovalcev in predelovalcev hrane, večje samooskrbe s hrano ter boljše kakovosti in varnosti proizvedene hrane zastavljeni cilji vključujejo tudi dobrobit živali in trajnostni vidik agroživilskega sektorja.P
redsednik 2. fokusnega področja:

Tomaž LAH, Nektar Natura d.o.o.

 

Podpredsedniki:

Aleš ŠTEMPIHAR, IIBA Slovenija

prof. dr. Nives OGRINC, Inštitut Jožef Stefan

 dr. Franc MAJDIČ, Fakulteta za strojništvo, UL

 

Sekretarka: Barbara Rupnik