Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA

Datum: 19. april 2018

V okviru strateško razvojno-investicijskega partnerstva SRIP HRANA je v četrtek potekal Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA, ki je bil posvečen napredni opremi in tehnologijam ter digitalizaciji v proizvodnji hrane. 

Srednjeevropsko sodelovanje na področju pametne specializacije

Datum: 4. in 5. april 2018

V Budimpešti smo se udeležili delavnice o sodelovanju na področju pametne specializacije, ki je potekala pod okriljem Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. v sodelovanju z GZS–Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij. Dogodek sta podprla tudi Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) in  madžarski Nacionalni urad za raziskave, razvoj in inovacije. 

2. steber: Konstitutivna seja

Datum: 9. marec 2018

Na konstitutivni seji 2. stebra SRIP HRANA, ki se nanaša na fokusno področje »Pametno načrtovanje procesov in procesna kontrola«, je uvodni predstavitvi strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva sledila predstavitev fokusnega področja s cilji in kazalniki, načrt aktivnosti v letu 2018, poslovnik delovanja ter volitve predsednika in podpredsednikov.

SRIP HRANA in IKT HM za boljše razumevanje poslovnih izzivov

Datum: 9. marec 2018

V sodelovanju z IKT horizontalno mrežo smo, teden dni po Poslovnem zajtrku, pripravili v sodelovanju s kmetijsko-živilskimi podjetji in ostalimi partnerji SRIP HRANA delavnico, kjer smo poslovne izzive izbrane na Poslovnem zajtrku podrobneje opredelili ter povezali z akcijskim načrtom in rešitvami digitalnega poslovanja.

 Poslovni zajtrk

Datum: 2. marec 2018

Na Poslovnem zajtrku preučili različne poslovne izzive, ki jih pestijo. Za lažje povezovanje in razvrščanje navedenih poslovnih izzivov v sam akcijski načrt smo izpeljali kriterije za prioritizacijo le-teh.