RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

  

Razvoj kadrov in kompetenc spada v enega iz med vidikov razvoja človeških virov ter se nanaša na upravljanje in razvoj le-teh danes in v prihodnosti. 
  
Model razvoja specifičnih kompetenc temelji na uporabi Karierne platforme za kadre v raziskovalni dejavnosti in v gospodarstvu, ki bo vodena s strani GZS, s posebno platformo za agroživilstvo. Razvoj človeških virov SRIP HRANA predstavlja razvoj kompetenc in vlaganje v kadre, tako v gospodarstvu kot tudi v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah.