SUROVINE IN TRAJNOSTNA RABA VIROV

  
Ključni cilj 1. fokusnega področja je uvajanje principov krožnega gospodarstva za trajnostno rabo virov v agroživilstvu. 
   

Povečati želimo konkurenčnost slovenskega agroživilskega sektorja, pri čemer dvig produktivnosti s hkratno skrbjo za varovanje naravnih virov igra pomembno vlogo. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov je eden od ključnih vidikov varovanja okolja s hkratnim povečevanjem gospodarske učinkovitosti.

   


Predsednik 1. fokusnega področja:

dr. Matjaž ČERVEK, Emona razvojni center za prehrano d.o.o.

 

Podpredsedniki:

dr. Antoaneto G. KUHAR, Kmetijski Inštitut Slovenije

dr. Metka HUDINA, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo, UL

dr. Andrej LISEC, Fakulteta za logistiko, UM

 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik