Promocija in podpora članov ZEI


A. Promocija članov ZEI:

 • organiziranje poslovnih in strokovnih srečanj ter promocij dejavnosti članov v okviru ZEI in GZS , z vladnimi ustanovami, uradi, agencijami ter tujimi poslovnimi skupnostmi, 
 • posredovanje ponudb in povpraševanj blaga ter interesov partnerskega sodelovanja med podjetji,
 • zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, ki so pomembni za poslovne in tehnične odločitve članic.

B. Podpora članom ZEI:

 • organiziranje posvetov in seminarjev s področja okoljske in tehnične regulative, standardov kakovosti in dobrih praks ter drugih strokovnih, razvojnih in izobraževalnih področij,
 • sestanki podjetij z ministrstvi, agencijami in institucijami v RS; koordinacija in izvedba sestankov in posvetov na področju raziskav in razvoja, izobraževanja, podpore podjetjem pri vlaganjih, o zakonodaji, ki vpliva na industrijo,
 • zastopanje interesov članstva pri pripravi trgovinskih politik in ukrepov na ravni EU, vpliv na pripravo zakonodaje in izvajanje predpisov v RS,
 • zastopanje elektroindustrije v odborih in delovnih telesih v industrijskih združenjih na ravni EU , ki sodelujejo pri pripravi tehnične regulative in zakonodaje v EU,
 • priprava projektov za skupine podjetij na področju raziskav in razvoja, tehniške regulative, usposabljanja in drugih interesnih področij,
 • priprava in izvedba seminarjev na za panogo specifičnih področjih.

Javna pooblastila


 • Področje izobraževalne zakonodaje: izdelava mnenj glede programov, poklicnih standardov  in novih profilov poklicev;
 • Obravnava in sopredlaganje ukrepov na področju trgovinskih ukrepov, konkretnih ukrepov opustitev kvot ali določanja znižanja uvoznih carin iz tretjih držav v EU;