Iniciativa "Slovenski respirator"

Na pobudo ožjega kroga gospodarstvenikov, direktorjev pomembnih podjetij in ustanov se je pričela preverjati zamisel o izdelavi slovenskega respiratorja. Groba ideja je, da podjetja in ustanove, ki delajo na medicinskem segmentu (Fakulteta za elektrotehniko UL, IJS, TPL,…) v sodelovanju z UKC Ljubljana, skupaj z ostalimi podjetji in ustanovami, ki imajo tovrstne kompetence in kapacitete, razvijejo poenostavljeni (MVP) respirator in ga dajo v uporabo. Trenutno dela na razvoju respiratorja več razvojnih skupin, nastajajo pa še nove iniciative. Ideja je, da razvojne skupine izdelajo prototip, temu pa sledi še vse, kar je potrebno za proizvodnjo. 

Na poziv za sodelovanje v projektu, ki ga je Zbornica elektronske in elektroindustrije  poslala podjetjem s področij  elektronike, senzorike in aktuatorjev, pa posredno preko SRIP Tovarne prihodnosti tudi drugim podjetjem, se je do sedaj  odzvalo zelo veliko podjetij, ustanov in posameznikov (glej seznam na spletni strani).

Od poziva pa do sedaj je koordinacijska skupina vzpostavila pregledno organizacijsko shemo, po kateri se izvajajo vse aktivnosti. Vzpostavila se je vstopna kontaktna točka, preko katere  zbiramo interese za sodelovanje, vključno s kompetencami in kapacitetami zainteresiranih, ter jih sistematično uvrščamo v BAZO KOMPETENC IN KAPACITET. Ne dajemo pa informacij o konkretnih potrebah, niti o dejavnostih razvojnih skupin. Konkretne potrebe nam bodo sporočile razvojne skupine na osnovi podatkov iz BAZE KOMPETENC IN KAPACITET, mi pa jih bomo posredovali na konkretne naslove. S tem želimo zaščititi razvojne skupine  pred odvečno komunikacijo, s katero bi se dodatno obremenjevalo delo razvojnih skupin.

VSTOPNA TOČKA za prijavo interesa podjetij, ustanov in posameznikov  - ponudbe kompetenc in kapacitet - je izključno elektronski obrazec. 

VSTOPNI TOČKI za prijavo razvojnih skupin za sodelovanje v iniciativi sta dve:  

Koordinacijska skupina iniciativnih članov je pripravila tudi opis načel in izhodiščno organizacijsko shemo iniciative Slovenski respirator.  

Ostanite zdravi!

Delovna skupina HUB GZS
elektroindustrija@gzs.si