Zbornica elektronske in elektroindustrije in Združenje kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije sta od pristopa Slovenije k Evropski uniji 1. maja 2004, polnopravni članici evropske zveze Orgalim, ki na ravni EU zastopa interese združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter kovinsko predelavo (prej sta bili pridruženi članici Orgalim).

Orgalim predstavlja 37 strokovnih združenj, v katera je včlanjeno več kot 130.000 podjetij strojne, elektronske in elektro ter kovinske industrije iz 22 evropskih držav. Industrija zaposluje okrog 10,3 miljonov ljudi v EU in je leta 2013 imela 1,800 miljard EUR prometa. Podjetja v Orgalim predstavljajo 28% proizvodnje v predelovalni industriji EU ter tretjino vsega izvoza EU.

Več informacij o zvezi orgalim  je na voljo na: http://www.orgalim.eu.

Orgalim poročila

Stališča Orgalim

     

 


Avtor: Zbornica za elektronsko in elektroindustrijo