https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ElektroIndustrija/Slikce_za_ZEE/GO_digital.png?timestamp=1486459095980   

Kupci, partnerji in konkurenti se v vseh industrijah digitalizirajo na različne načine. Proizvodnja postaja cenejša, prodaja in marketing bolj uspešna, upravljanja s financami in blagovnimi znamkami učinkovito. 


To je resen problem za slovenska podjetja, še posebej izvoznike.

Že leta se v procese načrtovanja, proizvodnje in prodaje uvaja veliko računalniških tehnologij. CAD/CAM rešitve, industrijski roboti, spletne trgovine. To samo po sebi ni nič novega. Vsaj ne do danes, ko vidimo tri izrazito močne spremembe. Prvič je tehnologija v zadnjih nekaj letih napredovala hitreje kot v prejšnjem desetletju skupaj. Drugič močno se je pocenila. In tretjič spremenila je pričakovanja in navade kupcev v vseh panogah.

Da je denar vse bolj odvisen od digitalnih naprav in storitev, je jasno vsem, ki so kadarkoli imeli v roki pametni telefon. Google, Facebook in Microsoft služijo milijarde, ker ponujajo nekaj, kar kupci v vseh panogah najbolj želijo – veliko informacij o produktih. Takrat, ko jih kupujejo, uporabljajo in vzdržujejo. Nastajajo povsem nove možnosti za optimizacijo stroškov proizvodnje in poslovanja. Lažje je vstopati v nove trge in verige vrednosti, porabiti manj materiala in časa ob doseganju višje prodajne cene.

Najboljši v svetovnem in evropskem merilu prepoznavajo te priložnosti. Velika podjetja imajo finančne vire, strateške partnerje in državne spodbude, da svoj posel transformirajo s pomočjo novih digitalnih tehnologij.

Srednje velika in manjša podjetja so prepuščena sama sebi. Čeprav je digitalna transformacija neizbežna, je velika verjetnost, da jo bodo zamudila, se napačno lotila ali zapravila pri tem občutno preveč sredstev.

Če lahko to spremenimo in srednje velikim ter manjših proizvajalcem pomagamo pravočasno in za pravo ceno digitalno preobraziti svoje poslovanje, potem lahko dosežejo višjo dodano vrednost, dostopajo do novih kupcev in zaslužijo veliko denarja.

To je ideja izobraževanj Digitalne akademije. 


Koncept

Digitalna transformacija pomeni vpeljavo tehnologij z namenom spreminjanja poslovnih modelov.  Je  torej  veliko  več  kot  digitalizacija  procesov,  ki so trenutno najbolj pogoste "digitalne" aktivnosti v podjetjih.   Pri  transformaciji  se, bolj kot kadarkoli,  v  center  postavlja  kupca.

Tehnologija danes omogoča hitrejše inoviranje, iskanje novih produktov, procesov, nove načine komunikacije in omogoča poslovno rast. Digitalna transformacija zato v grobem obsega štiri komponente:

  1. Osredotočenost na  kupca, s katerim želimo biti v stiku pred in po nakupu ter zadostiti njegovim vedno višjim zahtevam po informacijah in podrobnosti o produktih in storitvah.
  2. Novi, tehnološko močno ozaveščeni kadri in posodobitev znanj obstoječe ekipe.
  3. Pametni produkti, senzorji, virtualizacija in platforme t.i. interneta stvari, ki omogočajo zajem velike količine podatkov, pametno analitiko in velike prihranke pri proizvodnih ter drugih procesih.
  4. Prenovo procesov,  ki  se  jih  da  avtomatizirati,  poenostaviti,  vpeljati  nove,  se  znebiti starih.

 Digitalna  transformacija  se  že  dogaja  in  ni  industrije,  ki  bi  ji  ubežala. Čez  10  let  se  ne  bo  dalo dosegati rasti z obstoječimi poslovnimi modeli in prej kot se podjetje loti razmisleka o tem, bolje bo.


Program

Digitalna akademija je tristopenjski izobraževalnih program. Podjetjem, ki so slišala, da prihajajo digitalne spremembe, vendar niso povsem prepričana, kako jih najbolje upoštevati pri lastnem delu, ponudi pregled nad prihajajočimi trendi in pomaga oblikovati konkretne razvojne korake. Za razliko od drugih izobraževanj, ki zgolj poskušajo poglobiti razumevanje splošnih sprememb, se DA osredotoča na praktične izzive posamezne industrije in iskanje konkretnih korakov za prilagoditev obstoječih poslovnih modelov.

Podjetjem pomaga hitreje oceniti lastno digitalno zrelost, razumeti logiko v ozadju digitalnih procesov ter oblikovati konkretne korake na poti do digitalne transformacije (DT) oziroma učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja. 

Uvodno izobraževanje (Modul 1) traja 4 ure. Ponuja vpogled v disruptivnosti digitalne preobrazbe in potrebe po drugačni poslovni miselnosti. Približa najpomembnejše digitalne tehnologije, s poudarkom na uporabnih možnostih računalniškega oblaka, digitalne varnosti, avtomatizacije in hitrega interneta. Dotakne se širšega ekonomskega in industrijskega vidik digitalne preobrazbe. Ponudi nov pogled na stranke, finančnih spodbud, tržnih priložnosti in učinkov grozdenja ter mreženja. Nagovori tudi vidik kadrov, ki so ključ do zagona digitalne preobrazbe podjetja, ključ do podjetja, ki nenehno inovira in raste. 

V nadaljnjih modulih DA, se za posamezno podjetje vse navedeno prenese na raven konkretnega projekta, ki naveže sedanji poslovni model, preko novih tehnologij in partnerstev, na nastavke bodočih poslovnih modelov.