RoHS - Predpisi v Evropski uniji


Direktivi o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi:

 
 

 

 

Ostali dokumenti (na voljo le v angleškem jeziku):

Odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) za RoHS1 (veljalo do 3.1.2013)

 

Odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) za RoHS 2 - (velja od 4.1.2013)

Kontaktne osebe in institucije v posamezni državi EU za RoHS