Zbornica elektronske in elektroindustrije

Organi upravljanja sekcije

 

VODSTVO SEKCIJE

mag. Matjaž Lindič   predsednik
Aleksandra Lepenik  podpredsednica

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA IN PODROČJA ZASTOPANJA

Simon Smolnikar  predstavnik podjetij proizvajalcev merilne opreme
Marko Lotrič  predstavnik podjetij proizvajalcev merilne opreme

Jure Pfajfer  predstavnik podjetij uporabnikov merilne opreme
Aleksandra Lepenik  predstavnica podjetij uporabnikov merilne opreme

mag. Matjaž Lindič predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti

dr. Marjan Rihar  predstavnik Gospodarske zbornice Slovenija

TAJNIK
Mitja Virant  (samostojni svetovalec v Zbornici elektronske in elektroindustrije)