Zbornica elektronske in elektroindustrije
Copy of SiMER EU meroslovni projekti za leto 2021 Regionalna zbornica Postojna

O sekciji proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne opreme

KAJ JE SiMER?

 • SiMER je interesna povezava proizvajalcevuporabnikov in distributerjev merilne opreme, katere predsednik je mag. Matjaž Lindič, SIQ Ljubljana.

KAKŠEN JE NAŠ NAMEN?

 • Povezovanje članov in zastopanje skupnih interesov na področju merilne opremetehnologij in postopkov.

KOGA POVEZUJEMO IN ZASTOPAMO?

 • Proizvajalce merilne opreme (elementov, tehnologij, sistemov),
 • Uporabnike merilne opreme (nosilci nacionalnih etalonov, kalibracijski in preskusni laboratoriji, proizvodna/storitvena podjetja z lastnimi laboratoriji),
 • Prodajalce in distributerje merilne opreme.

NAŠE GLAVNE DEJAVNOSTI SO:

 • Zastopanje interesov članov,
 • Zbiranje, obdelovanje in posredovanje informacij, pomembnih za člane,
 • Skrb za medsebojno sodelovanje med člani,
 • Izvajanje in podpora skupnim akcijam ter izobraževanja s področja meroslovja,
 • Predstavljanje dela in dosežkov članov doma in v tujini,
 • Prilagoditev procesom Industrije 4.0 in digitalizacije,
 • Opravljanje  drugih nalog, potrebnih za doseganje osnovnih ciljev.