Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Zdravje v gradbenem podjetju - HeCo


angl. naslov: The healthy company
Erasmus+, K2, decentralizirani, španska NA
Španski koordinator: IF CENTER (Več podatkov je spodaj)
Partnerja: K & S Skopje, GZS, BFW NRW, TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG

 Sporazum št.: 2022-2-ES01-KA210-VET-000096070
Trajanje: 17 mesecev
01/02/2023- 01/07/2024