Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje prašičerejcev

AKTIVNI ČLANI

Celjske mesnine d.o.o., Farme Ihan – KPM d.o.o, Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Skupina Panvita, SKZ Ljutomer Križevci z.o.o.

VODSTVO
Predsednik:


 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020 

Poleg vseh težav povezanih z epidemijo Covid-19, se prašičerejci v letu 2020 spopadali tudi z epidemijo Afriške prašičje kuge. Ta je bila najhujša na Kitajskem, posledice pa smo čutili povsod po svetu. Vse to pa je izrazito vplivalo, da so se porušila razmerja na trgu prašičjega mesa. Skupaj z resornim ministrstvom smo iskali rešitve za pomoč sektorju. Kot eden izmed ukrepov pomoči je bila pomoč v okviru Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020. Kot obljubljeno pa smo si prizadevali za uresničevanje ciljev, dogovorjenih z dogovorom o sodelovanju za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega sektorja. Pričeli smo tudi z delom na pripravi strategije razvoja slovenske prašičereje, kot del Strateškega načrta po letu 2021. Sodelovanje v ukrepu Dobrobit živali za prašiče pa teče že sedmo leto zapored, cilj ukrepa pa je izboljšanje pogojev reje, tako standardov za krmo, namestitev, pašo ter s tem tudi počutje domačih živali.

CILJI V LETU 2021

Še naprej si bomo prizadevali za izboljšanje ugleda panoge pri strokovni in širši javnosti, izboljšanje sodelovanja z deležniki v verigi in za uresničevanje ciljev dogovora Prašičereja 4.0. Čaka nas tudi aktivno delo na okoljski zakonodaji in nadgradnja registrov, tako kot vselej, pa se bomo intenzivno posvečali spremljanju aktualnih tem in podajanju stališč, vplivanju na zakonodajo, novo Skupno kmetijsko politiko in enakopraven položaj panoge kmetijstva v primerjavi z ostalimi gospodarskimi panogi. Tekle bodo tudi aktivnosti za postavitev novih hlevov, na področju dela na črno in sivega trga. Naša želja je tudi vključitev v evropsko združenje prašičerejcev.