Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija prašičerejcev

AKTIVNI ČLANI

Celjske mesnine d.o.o., Farme Ihan – KPM d.o.o, Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Skupina Panvita, SKZ Ljutomer Križevci z.o.o.

VODSTVOV letu 2019 smo člani Sekcije prašičerejcev intenzivno delovali na področju dolgoročnega izboljšanja konkurenčnosti sektorja. Veliko aktivnosti smo usmerili v usklajevanje načina določanja cene prašičjega mesa slovenskega porekla in v sodelovanju s stroko ter ostalimi deležniki dosegli dogovor o oblikovanju slovenskega modela. Na kmetijskem sejmu AGRA smo se kot eden od šestih sopodpisnikov Sporazuma o revitalizaciji prašičereje podpisali pod zavezo k krepitvi celotne verige oskrbe s prašičjim mesom. S podpisom sporazuma se je MKGP zavezalo k opredelitvi prašičereje kot strateške panoge, kar bo dolgoročno spodbujalo in krepilo razvoj panoge. Aktivno smo sodelovali pri opredelitvi sheme izbrana kakovost za prašičje meso. V letu 2020 bomo predvsem pozorni na vzpostavitev kontrol masnih bilanc, kar bo slovenskemu potrošniku omogočilo transparentno izbiro kakovostne slovenske svinjine.

Predsednik: Miha Rozman, Farme Ihan - KPM d. o. o.


 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 

Sekcijo prašičerejcev predstavljajo slovenska prašičerejska podjetja in zadruge, ki si prizadevajo za izboljšanje konkurenčnosti sektorja. Sekcija s svojim delovanjem uresničuje naslednje cilje: povečanje števila tekačev, povečanje letnega zakola pitancev, vzpostavitev masnih bilanc ter ohranjanje kakovosti slovenskega prašičjega mesa. Na kmetijsko živilskem sejmu AGRA 2019 smo skupaj z MKGP in KGZS podpisali dogovor o sodelovanju za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega sektorja. Večji del aktivnosti sekcije je potekal v smeri vzpostavitve borzne cene za prašičje meso. Aktivnosti Sekcije prašičerejcev je v letu 2019 zaznamoval tudi osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike, katerega morebitno sprejetje bi lahko zmanjšalo že tako nizko samooskrbo s prašičjim mesom. Prašičerejski sektor je leta 2019 prizadela tudi Afriška prašičja kuga, ki se v Sloveniji sicer še ni pojavila, je pa močno pretresla Kitajsko, ki je postala največja uvoznica prašičjega mesa iz EU. Posledica tega je letno povečanje povprečne cene v Evropi proizvede svinjine za več kot 40 %.

CILJI V LETU 2020

Še naprej si bomo intenzivno prizadevali za uresničevanje ciljev, dogovorjenih z dogovorom o sodelovanju za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega sektorja. Sektor se bo moral spopasti tudi s preprečevanjem pojava Afriške prašičje kuge, ob morebitnem izbruhu pa tudi s kurativnimi ukrepi. Pomembno aktivnost v letu 2020 bo predstavljala tudi priprava strategije razvoja slovenske prašičereje.