Sekcija prašičerejcev

AKTIVNI ČLANI

Farme Ihan – KPM d.o.o, Skupina Panvita, Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Celjske mesnine d.o.o., SKZ Ljutomer Križevci z.o.o.

VODSTVOZa izboljšanje položaja v sektorju prašičereje so se člani v letu 2018 formirali ter ustanovili Sekcijo prašičerejcev. Na novo ustanovljena sekcija je v 2018 pripravila izhodišča za aktivnosti, katerih rezultat naj bi bil ponovna uvrstitev prašičereje kot strateške kmetijske dejavnosti v okviru novega evropskega programskega obdobja. To pa pomeni tudi izboljšanje konkurenčnosti sektorja, tehnološkega napredka, povečanje staleža živali ter ohranjanje podeželja preko reje prašičev. Postavili smo si sledeče cilje: povečanje števila tekačev iz 115.000 na 180.000, povečanje letnega zakola pitancev na 300.000, prašičereja postane dolgoročno ekonomsko zanimiva panoga, vzpostavitev masnih bilanc in ohranjanje kakovosti slovenskega prašičjega mesa. Leto 2018 je bilo namenjanju predvsem vzpostavitvi in izboljšanju odnosov vseh deležnikov v verigi in vzpostavitvi pogojev za zaupanje tudi v okolju.

Predsednik: Miha Rozman, Farme Ihan - KPM d. o. o.


 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018 

Ustanovna seja Sekcije prašičerejcev je potekala v avgustu 2018, na kateri smo določili glavne cilje in aktivnosti sekcije. Za izboljšanje konkurenčnosti sektorja, tehnološkega napredka, povečanja staleža živali ter ohranjanja kakovosti je potrebno pristopiti celostno, zato si je sekcija postavila naslednje cilje: povečanje števila tekačev, povečanje letnega zakola pitancev, vzpostavitev masnih bilanc ter ohranjanje kakovosti slovenskega prašičjega mesa, vse z namenom, da prašičereja postane ekonomsko zanimiva panoga v Sloveniji. Na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA je sekcija prašičerejcev podpisala tudi dogovor o sodelovanju: Prašičereja 4.0, kjer gre za dogovor o sodelovanju med Sekcijo prašičerejcev, KGZS in ZZS.

CILJI V LETU 2019 

Tudi v letu 2019 si bomo prizadevali za uresničevanje ciljev postavljenih v predhodnem letu, večina aktivnosti pa bo namenjena vzpostavitvi slovenske borzne cene prašičjega mesa, izboljšanju konkurenčnosti sektorja ter povečanju staleža živali. Pomembno aktivnost pa bo zaznamovala tudi priprava strategije razvoja slovenske prašičereje.