Šola HACCP in certificiranje izvedencev HACCP


INTENZIVNO IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNJAKE S PODROČJA  VARNIH ŽIVIL IN CERTIFICIRANJE IZVEDENCEV HACCP

Izobraževanje je namenjeno strokovnjakom iz agroživilstva, ki že imajo osnovno znanje ali izkušnje s področja zagotavljanja varnih živil, kot so:
•       vodje timov,
•       svetovalci in presojevalci,
•       inšpektorji,
•       predavatelji in vsi, ki želite obogatiti znanje in pridobiti dodatne izkušnje s področja varnih živil.

Od udeležencev pričakujemo znanje angleščine.

ŠOLA HACCP  

Šola HACCP je 100-urno intenzivno usposabljanje za strokovnjake, ki delujejo v agroživilski verigi od pridelave in predelave do dodelave in prodaje živil. Zasnovano je na individualnem pristopu do vsakega udeleženca in spoznavanju najsodobnejših dognanj teorije ter aktualnih primerov iz domače in tuje prakse.

V okviru šole sta organizirana vodena obiska v dve živilski podjetji, ki sta osnova za izdelavo študije HACCP. Udeleženci del študije pripravijo v skupinah, del pa samostojno po predhodnih navodilih mentorja.

Vsakemu udeležencu Šole HACCP sta omogočena tudi študijska obiska dveh živilskih podjetij po lastnem izboru iz nabora predlaganih možnosti. Število kandidatov za obisk v posameznem podjetju je omejeno, zato kandidat izbere želeno podjetje takoj ob prijavi. Individualen študijski obisk, ki ga vodi strokovnjak na področju varnosti živil, je namenjen izmenjavi izkušenj in aktualnih rešitev s področja varnih živil.

Izobraževanje bo organizirano, če bo dovolj prijav.

Informacije in prijave:

SIQ, Izobraževanje, Dunajska 159, 1000 Ljubljana

telefon: 01 5609 718, telefaks: 01 5609 863

e-pošta: seminarji@siq.si

www.siq.si
 

 

Seznam certificiranih izvedencev: Certificirani izvedenci.pdf

 


Avtor: ZKŽP
Pripeti dokumenti