Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

KATALOG ŽIVIL IZBOLJŠANE SESTAVE

Katalog živil izboljšane sestave je namenjen potrošnikom in predstavlja enega izmed pomembnejših produktov GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, saj odraža prizadevanja in doprinos živilske industrije k spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov. V katalogu so predstavljena živila izboljšane hranilne sestave.   

Katalog živil izboljšane sestave 2022

Katalog živil izboljšane sestave 2021

Katalog živil izboljšane sestave 2020