Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

#Zakakovostnejsiprobiotik

 

Področje probiotikov kot ene od kategorij prehranskih dopolnil je zelo živo in aktualno. Termin je uveljavljen na trgu že vrsto let in ga potrošnik pozna in ga išče. Če ga ne najde pri domačih ponudnikih, ga zlahka lahko dobi čez mejo. Pri tem pa je izpostavljen tako tveganjem zaradi jezika, v katerem je izdelek predstavljen, zakonodaje, ki drugače pojmuje prehranska dopolnila kot evropska, vprašljive zakonitosti poslovanja ponudnika izdelka in nenazadnje zgrešene prepoznave probiotikov med latinskimi nazivi alg, gliv ali rastlin oziroma živali. Cilj kampanje je zato obveščanje javnosti o pomenu informirane in odgovorne izbire izdelkov, ki se tržijo pod pojmom »probiotik / probiotičen«.

 


# 1 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓

Živila, ki vsebujejo #probiotične mikroorganizme, dolgo zgodovino uporabe tudi v Sloveniji. Probiotike priporočajo tudi zdravstveni strokovnjaki, še posebej ljudem, ki uživajo antibiotike…

 

#2 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

 

Ali ste vedeli❓

V Sloveniji se pod pojmom »probiotik« oz. »probiotičen« tržijo tako mlečni izdelki kot tudi prehranska dopolnila in celo zdravila…

 

 


#3 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓

 

Generični izraz »probiotik« oz. »probiotičen« označuje raznoliko skupino mikroorganizmov, ki so poimenovani z latinskimi imeni…

 

 


#4 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓

Tako strokovnjaki kot potrošniki na prvi pogled ne ločijo posameznih latinsko poimenovanih probiotičnih bakterij od npr. alg, gliv ali drugega živega materiala…

 

#5 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓

…da so najpogostejši mikroorganizmi, ki se uporabljajo kot probiotiki, mlečnokislinske bakterije rodu 

Lactobacilli, Streptococci, Pediococcus, Enterococcus, Bifidobacteria in nekatere kvasovke kot npr. Saccharomyces boulardii

 

 


#6 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli ❓

… da s prehranskimi dopolnili lahko zaužijemo večjo količino probiotičnih mikroorganizmov v manjšem volumnu kot z običajnim živilom.

 


#7 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓ 

…da je do novembra 2018 veljalo v Sloveniji strokovno stališče, da se pojem »probiotik« oz. »probiotičen« 

lahko uporablja na živilih kot prehranska trditev npr. »Vsebuje probiotične bakterije«/ »Probiotik« / »Probiotičen izdelek« ob pogoju, 

da je navedeno latinsko pomenovanje vključno s sevom viabilnih probiotičnih bakterij in njihovim številom.

 


#8 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓

…da po naših informacijah v Sloveniji sistem nutrivigilance ni zaznal nobenega neželenega dogodka, ki bi ga povzročila živila s probiotiki. 

Torej so izdelki iz te kategorije po dosedanjih podatkih varni za uporabo…

 


#9 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓ 

da s preusmeritvijo potrošnika na tuje trge, pri čemer opozarjamo npr. na Italijo, ki dovoljuje uporabo termina »probiotik« oz. »probiotičen« na živilih, 

Slovenija zmanjšuje ne samo uspešnost slovenskega gospodarstva ampak tudi priliv v slovenski proračun… 

 

#10 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓ 

… da temperaturno občutljiv probiotik med transportom s pošto postane neuporaben…zato velja premisliti o smiselnosti nakupa probiotikov preko spleta…

 

 

 


#11 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓ 

…»probiotik« je izraz za karakteristično sestavino posameznega probiotičnega izdelka, zato je bistvenega pomena, da potrošnik to lahko prepozna že iz imena izdelka pred nakupom.