#Zakakovostnejsiprobiotik

 

Področje probiotikov kot ene od kategorij prehranskih dopolnil je zelo živo in aktualno. Termin je uveljavljen na trgu že vrsto let in ga potrošnik pozna in ga išče. Če ga ne najde pri domačih ponudnikih, ga zlahka lahko dobi čez mejo. Pri tem pa je izpostavljen tako tveganjem zaradi jezika, v katerem je izdelek predstavljen, zakonodaje, ki drugače pojmuje prehranska dopolnila kot evropska, vprašljive zakonitosti poslovanja ponudnika izdelka in nenazadnje zgrešene prepoznave probiotikov med latinskimi nazivi alg, gliv ali rastlin oziroma živali. Cilj kampanje je zato obveščanje javnosti o pomenu informirane in odgovorne izbire izdelkov, ki se tržijo pod pojmom »probiotik / probiotičen«.

 


# 1 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓ 

Živila, ki vsebujejo #probiotične mikroorganizme, imajo dolgo zgodovino uporabe tudi v Sloveniji. Probiotike priporočajo tudi zdravstveni strokovnjaki, še posebej ljudem, ki uživajo antibiotike…

 

#2 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓ 

V Sloveniji se pod pojmom »probiotik« oz. »probiotičen« tržijo tako mlečni izdelki kot tudi prehranska dopolnila in celo zdravila …

 

 


#3 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli ❓

Generični izraz »probiotik« oz. »probiotičen« označuje raznoliko skupino mikroorganizmov, ki so poimenovani z latinskimi imeni…

 

 


#4 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli

Tako strokovnjaki kot potrošniki na prvi pogled ne ločijo posameznih latinsko poimenovanih probiotičnih bakterij od npr. alg, gliv ali drugega živega materiala…

 

#5 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli

…da so najpogostejši mikroorganizmi, ki se uporabljajo kot probiotiki, mlečnokislinske bakterije rodu Lactobacilli, Streptococci, 

Pediococcus, Enterococcus, Bifidobacteria in nekatere kvasovke kot npr. Saccharomyces boulardii.

 

 


#6 GZSZKZP OZAVEŠČA JAVNOST

Ali ste vedeli❓ … da s prehranskimi dopolnili lahko zaužijemo večjo količino probiotičnih mikroorganizmov v manjšem volumnu kot z običajnim živilom.