Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

TISP EU projekt 

AKTUALNO


Na povezavi http://www.smartbook-tisp.eu/ najdete rezultat projekta: tki. spletno "Smartbook", kjer so zbrani poslovni modeli in dobra praksa na področju digitalnega založništva vseh sodelujočih v konzorciju. Dragocen, brezplačen vir informacij za vse člene knjižne verige.