Nagrada Feniks podeljena


Dobitnica letošnje nagrade Feniks na področju management consultinga je mag. Amadea Dobovišek, direktorica in lastnica podjetja Publi Una. Nagrado je prejela za izdelavo petletne trženjske strategije za nastop podjetja Terme Maribor, d.d., na italijanskem trgu in podporo pri uresničevanju le-te...


zZdruženje za management consulting pri GZS je letos že drugič podelilo nagrado Feniks za najboljši projekt na področju svetovanja vodstvom podjetij

Dobitnica nagrade Feniks za projekt leta 2005 na področju management consultinga je mag. Amadea Dobovišek, direktorica in lastnica podjetja Publi Una. Nagrado je prejela za izdelavo petletne trženjske strategije za nastop podjetja Terme Maribor, d.d., na italijanskem trgu in podporo pri uresničevanju le-te. Pri tem so oblikovanje ponudbe, tržno komuniciranje za povečevanje prepoznavnosti in izgradnjo lokalne prodajne mreže povezali z usposabljanjem zaposlenih na vseh področjih, ki vplivajo na zadovoljstvo kupca. »Pri načrtovanju in uresničevanju strategije smo upoštevali tržne okoliščine in notranje vire podjetja, tako človeške kot finančne. Kljub temu, da so slednji bili skromni, smo bili glede na poznavanje trga prepričani, da Terme Maribor na italijanskem trgu lahko uresničijo svojo petletno strategijo, ki smo jo izdelali. In rezultati to potrjujejo,« pravi nagrajenka mag. Amadea Dobovišek.

Z nagrado je zadovoljna tudi naročnica projekta, direktorica Term Maribor, Alenka Iskra: »Z gotovostjo lahko trdimo, da smo sprejeli pravilno odločitev, tako glede izbire poslovnega partnerja, kot glede določitve italijanskega trga kot pomembnega za trženje naše wellness ponudbe, saj so nočitve italijanskih gostov v naših hotelih rasle hitreje kot drugod po Sloveniji.«

Nagrada Feniks je bila letos podeljena drugič. Namen nagrade je odkriti in nagraditi najboljši projekt na področju svetovanja vodstvom podjetij in s tem spodbuditi kakovost, učinkovitost in inovativnost pri pripravi in izvedbi svetovalnih projektov. Pri tem so Združenje za management consulting vodili trije ključni cilji. Prvi je ta, da odkrijejo najboljši svetovalni projekt, ki bo ustrezal kar 25 zahtevnim merilom. Drugi cilj je spodbujanje kakovosti, inovativnosti in učinkovitosti svetovalnih projektov. Tretji cilj pa je, da te dosežke, torej odlične projekte, predstavijo potencialnim naročnikom oziroma celotnemu slovenskemu gospodarstvu.

Združenje za management consulting pri Gospodarski zbornici Slovenije združuje svetovalna podjetja, ki delujejo na področju svetovanja vodstvom podjetij. Združenje zastopa interese članov in jih povezuje pri razvoju ter promociji dejavnosti, izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji in na mednarodni ravni. Pri tem deluje po pogojih, ki jih Evropska zveza združenj za management consulting FEACO predpisuje za opravljanje tovrstne dejavnosti.

Obrazložitev nagrade Feniks

Komisija se je po natančni in ločeni presoji soglasno odločila, da projekt pod šifro FO5 – ITA z naslovom IZDELAVA 5-LETNE MARKETINŠKE STRATEGIJE ZA NASTOP NA ITALIJANSKEM TRGU IN PODPORA PRI NJENEM URESNIČEVANJU s skupnim številom 2268,70 točk prejme nagrado FENIKS za leto 2005. Izvajalec projekta je PUBLI UNA, naročnik pa Terme Maribor. Osnovni marketinški cilji, ki so bili v začetku 5 let trajajočega projekta postavljeni, so bili doseženi in preseženi. Dosežena je bila prepoznavnost TERM Maribor kot turistične destinacije na italijanskem trgu, število nočitev italijanskih gostov se je od 2286 v letu 1999 povečalo na 9245 v letu 2004. Vzporedno s tem se je bistveno povečal prihodek, ustvarjen od nočitev italijanskih gostov, izboljšalo se je upravljanje s človeškimi viri, dosežena je bila kvalitetnejša komunikacija s specifičnimi italijanskimi gosti iz Furlanije, Julijske krajine ter Benečije.

Metodološki pristop PUBLI UNA je temeljil na izvedbi (celovitih) strateških in komunikacijskih aktivnosti na italijanskem trgu ter na novem načinu izvajanja v Termah. Zagotovitev rezultatov je bilo moč doseči s celovitim tržnim pristopom, ob enem pa s prilagajanjem in s prilagajanjem potrebam specifičnim segmentom.

Izbrana metodologija je temeljila na strateškem načrtovanju in celotnem izvajanju tržnih aktivnosti na tujem trgu. V projekt je bilo vključeno tudi italijansko svetovalno podjetje. Projekt je uspel povezati tudi lokalne ponudnike turističnih storitev, v ponudbo so vnesli Športni center Pohorje, festival Lent, tako, da so skupaj s Termami Maribor oblikovali izredno bogat turističen produkt, ki predstavlja svojevrstno konkurenčno prednost. Pridobitev novih gostov iz Italije je povečalo ugled in prepoznavnost mesta Maribor ter širše mariborske regije, kar se je pokazalo pri komuniciranju z različnimi javnostmi na italijanskem trgu.


Nagrado kipec Feniks 2005 iz rok mag. Janka Araha, predsednika ZMCS, sprejema mag. Amadea Dobovišek, direktorica PUBLI UNA d.o.o., Ljubljana  za projekt leta     »Izdelava 5-letne marketinške strategije za nastop na italijanskem trgu in podpora pri njenem uresničevanju«, izvedenem za TERME Maribor,  turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.


Zmagovita trojka: od leve proti desni si sledijo Alenka Iskra. glavna direktorica družbe TERME Maribor, turizem, zdravstvo, rekreacija d.d., kot naročnica projekta, izvajalka projekta mag. Amadea Dobovišek, direktorica Publi una d.o.o. in Darja Slivnjak, pomočnica glavne direktorice za področje turizma in marketinga v Termah Maribor kot koordinatorica projektne skupine za izvedbo projekta.


Po podelitvi Feniksa 2005: od leve proti desni si sledijo mag. Majda Dobravc, sekretarka ZMCS;  Darja Slivnjak, pomočnica glavne direktorice za področje turizma in marketinga v Termah Maribor;  direktorica PUBLI UNA d.o.o. mag. Amadea Dobovišek;  Alenka Iskra, glavna direktorica družbe TERME Maribor, turizem, zdravstvo, rekreacija d.d. in mag. Janko Arah, predsednik  ZMCS


Avtor: ZMCS