O nagradi FENIKS za projekt leta na področju management consultinga


Z vsakoletno objavo razpisa za podelitev nagrade Feniks Združenje za management consulting spodbuja in promovira kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov. Prva tovrstna podelitev nagrade Feniks je bila v letu 2004.

Namen objave razpisov za podelitev nagrade Feniks je odkriti odlične projekte in jih tudi predstaviti v svojem strokovnem krogu, predvsem pa širšemu poslovnemu okolju, trgu in še posebej naročnikom. Strokovna tričlanska komisija oceni vse prijavljene projekte, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Izmed njih vsako leto izbere najboljšega, ki prejme nagrado kipec Feniks za najboljši projekt leta na področju management consultinga.  

V skladu s pravilnikom o nagradah je komisija pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije oz. merila:
1. prispevek k razvoju naročnika (45%) 
2. prispevek k razvoju svetovalne dejavnosti (30%)
3. prispevek k razvoju svetovalnih metodologij (15%)
4. prispevek k razvoju okolja (10%).

Pogoji za sodelovanje:

Združenje podeljuje nagrado svojim članicam – gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom za uvedene projekte. Na razpis se lahko prijavljajo izvajalci tistih projektov, ki so zaključeni v dveletnem obdobju do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.

Kipec FENIKS


Avtor: ZMCS