O nagradi FENIKS za projekt leta na področju management consultinga


Z vsakoletno objavo razpisa za podelitev nagrade Feniks Združenje za management consulting spodbuja in promovira kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov. Prva tovrstna podelitev nagrade Feniks je bila v letu 2004.

Namen objave razpisov za podelitev nagrade Feniks je odkriti odlične projekte in jih tudi predstaviti v svojem strokovnem krogu, predvsem pa širšemu poslovnemu okolju, trgu in še posebej naročnikom. Strokovna tričlanska komisija oceni vse prijavljene projekte, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Izmed njih vsako leto izbere najboljšega, ki prejme nagrado kipec Feniks za najboljši projekt leta na področju management consultinga.  

V skladu s pravilnikom o nagradah bo komisija pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije oz. merila:

  1. Komercialna uspešnost: vpliv na prihodek / dobiček, izboljšanje procesov, povečanje produktivnosti, učinkovitost organizacijskih sprememb.

  2. Strateška uspešnost: tržna uspešnost in vpliv, inovacije, razvoj in izboljšanje usposobljenosti podjetja in njegovih človeških virov.

  3. Kakovost svetovanja in rešitve: kreativnost rešitev in metod, zadovoljstvo strank, zadovoljstvo sodelujočih partnerjev in njihovih zaposlenih, kakovost dokumentov, upravljanje sprememb in vodenje projektov.

  4. Učinkovitost: cena / uspešnost, nadzor stroškov, hitrost izvedbe, dolgoročni učinki, ponovljivost, organizacija in kakovost mednarodnega sodelovanja.

Pogoji za sodelovanje:

Zbornica podeljuje nagrado »FENIKS« svojim članicam in  ostalim gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo za uvedene svetovalne projekte.

Za nagrado lahko kandidirajo izvajalci projektov, ki so bili zaključeni v obdobju dveh let do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.

Več o razpisu tukaj>>

Kipec FENIKS


Avtor: ZMCS