Članarina


Višina letnega članskega prispevka glede na posamezni plačilni razred je razvidna iz spodnje tabele. Model za obračun članarine na osnovi čistega prihodka iz poslovanja in tudi višino članarine po posameznih razredih je sprejel Zbor članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti dne 28. marca 2011 in ponovno potrdil Upravni odbor ZPSD na svoij 8. seji UO ZPSD z dne 18. 11. 2016. 

Razred

Čisti prihodki v €

Letna članarina v €

1.

<150.000

200

2.

<250.000

250

3.

<400.000

300

4.

<700.000

350

5.

<1.000.000

400

6.

<1.500.000

450

7.

<2.000.000

500

8.

<2.500.000

600

9.

<3.000.000

700

10.

<4.500.000

900

11.

<7.000.000

1.100

12.

<12.000.000

1.500

13.

<20.000.000

2.000

14.

<30.000.000

2.500

15.

<50.000.000

3.200

16.

<70.000.000

4.000

17.

<100.000.000

5.000

 

Avtor: ZPSD