Opravljanje dejavnosti svetovanja


Za opravljanje svetovalne dejavnosti kot take ne obstaja posebna regulativa. Ustanovitev in delovanje svetovalnih podjetij sodi v okvir določb splošne zakonodaje (ZGD-1).

Pri svojem delu pa morajo svetovalci upoštevati zakone, predpise in ukrepe, ki regulirajo posamezna vsebinska področja svetovanja in/ali pravno regulativo v panogah oz. na področjih, iz katerih so podjetja, kjer svetujejo.

Pravila Evropske zveze združenj za management consulting FEACO

Pravila Evropske zveze združenj za management consulting FEACO opredeljujejo management consulting kot "neodvisno svetovanje in podporo vodenju. To pomeni predvsem ugotavljanje in raziskovanje problemov in/ali priložnosti, priporočanje primernih ukrepov in pomoč pri uvedbi priporočil v prakso".

Referenčni pogoj za svetovalno podjetje je 3-letno delovanje svetovalnega podjetja in izkaz ustreznosti in kakovosti svetovalnega dela z dvema referencama.  Pri tem pa se upoštevajo tudi svetovalne izkušnje svetovalca/ev  iz preteklih let oz.  dosežene v okviru drugega svetovalnega podjetja.  Po teh pravilih velja tudi, da ima svetovalec managementu doseženo VII. stopnjo formalne šolske izobrazbe ter vsaj tri leta svetovalnega dela na področju management consultinga.


Avtor: ZMCS