Pravila poklicnega vedenja

Pravila poklicnega vedenja izdal FEACO, oktober 1997

Vse članice nacionalnih združenj, včlanjenih v FEACO, morajo podpisati FEACO-va Pravila poklicnega vedenja, našteta v nadaljevanju.

  1. Svetovalna dejavnost mora biti ves čas na najvišji ravni usklajenosti s pravili etičnega poklicnega vedenja in izključno v korist naročnika. Če je svetovalna dejavnost sestavni del organizacije, ki sicer ne opravlja svetovalne dejavnosti managementu, mora biti svetovanje neodvisno od vseh vplivov nadrejene organizacije.
  2. Kot nepoklicno vedenje svetovalca obravnavamo kršenje naslednjih pravil:

Pravilo 1 Posredovanje ali omogočanje posredovanja zaupnih podatkov o poslovanju in kadrih naročnika tretjim osebam.
Pravilo 2 Sprejemanje dela, za katerega svetovalec ni usposobljen.
Pravilo 3 Sodelovanje pri katerem koli poslu, ki bi zmanjšal objektivnost in pomembnost nasveta, danega naročniku.
Pravilo 4 Odsotnost vnaprejšnjega sporazuma o plačilnih pogojih in osnovah za vrednotenje dela med naročnikom in svetovalcem.
Pravilo 5 Opravljanje dejavnosti, ki zmanjšuje ugled svetovanja managementu kot poklica.

FEACO od vsakega nacionalnega združenja zahteva, da njegove članice vsako leto upoštevajo pravila poklicnega vedenja.

Vsaka članica, ki po mnenju nacionalnega združenja ne upošteva pravil poklicnega vedenja, se lahko začasno izključi iz nacionalnega združenja in izgubi ugodnosti, ki jih nudi FEACO.

Dolžnost nacionalnega združenja in pravica vsake članice združenja ali prizadete osebe je, da predloži organu združenja za spoštovanje pravil, vsa dejstva, ki kažejo na kršenje pravil članice, da se ta preverijo s pravili poklicnega vedenja.

Avtor: ZPSD - ZMCS