Povprečne cene svetovalnih storitev


Objava povprečnih cen storitev na področju svetovanja managementu


Povprečne intervalne cene svetovalnih storitev v evrih na dan glede na zahtevnost projektov

Upravni odbor ZPSD je 18. 11. 2016 potrdil povprečne intervalne cene storitev svetovanja managementu, ki jih na trgu dosegajo člani ZPSD.

Srednje zahtevni projekti

EUR/dan

partner / direktor

700 do 1400

svetovalec / vodja projektov

550 do 900

svetovalec

420 do 600

svetovalec / mlajši

250 do 450


Visoko zahtevni projekti:

EUR/dan

partner / direktor

1300 do 3000

svetovalec / vodja projektov

850 do 1500

svetovalec

550 do 1100

svetovalec / mlajši

360 do 600

Opomba: v cene ni vključen DDV.

Stroški potovanja, dnevnice in drugi materialni stroški se obračunajo posebej.

Cene svetovalnih storitev v EUR/ura

Upravni odbor ZPSD je na svoji seji 18. 11. 2016 potrdil naslednje povprečne intervalne urne postavke cen svetovalnih storitev:

 

Povprečna zahtevnost

Visoka zahtevnost *

Raven svetovalca

       Cena v EUR/ura

   Cena v EUR/ura

Svetovalec senior/vodja projekta +

85 - 200

125 - 400

Mlajši svetovalec /asistent

30 - 70

45 - 130

+   svetovalec z več kot 5-let izkušenj s svetovalnega področja; sposobnost vodenja projektov
*    izkušnje v mednarodnih projektih: sposobnost sodelovanja v mednarodnih projektih (mlajši svetovalec) oz. vodenja mednarodnih projektov (svetovalec senior). 

Navedene cene ne vsebujejo DDV. Stroški potovanj, dnevnice in drugi materialni stroški v urni postavki niso zajeti in se obračunajo posebej.

Avtor: ZPSD