Povprečne cene svetovalnih storitev


Objava povprečnih cen storitev na področju svetovanja managementu


Povprečne intervalne cene svetovalnih storitev v evrih na dan glede na zahtevnost projektov

Upravni odbor ZPSD se je 18. 11. 2016 seznanil s povprečnimi intervalnimi cenami storitev svetovanja managementu, ki jih na trgu dosegajo slovenska podjetja, ki na trgu opravljajo dejavnost svetovanja managementu (izračunano po metodologiji FEACO). 

Srednje zahtevni projekti

EUR/dan

partner / direktor

700 do 1400

svetovalec / vodja projektov

550 do 900

svetovalec

420 do 600

svetovalec / mlajši

250 do 450


Visoko zahtevni projekti:

EUR/dan

partner / direktor

1300 do 3000

svetovalec / vodja projektov

850 do 1500

svetovalec

550 do 1100

svetovalec / mlajši

360 do 600

Opomba: v cene ni vključen DDV.

Stroški potovanja, dnevnice in drugi materialni stroški se obračunajo posebej.

Cene svetovalnih storitev v EUR/ura

Upravni odbor ZPSD je na svoji seji 18. 11. 2016 potrdil naslednje povprečne intervalne urne postavke cen svetovalnih storitev:

 

Povprečna zahtevnost

Visoka zahtevnost *

Raven svetovalca

       Cena v EUR/ura

   Cena v EUR/ura

Svetovalec senior/vodja projekta +

85 - 200

125 - 400

Mlajši svetovalec /asistent

30 - 70

45 - 130

+   svetovalec z več kot 5-let izkušenj s svetovalnega področja; sposobnost vodenja projektov
*    izkušnje v mednarodnih projektih: sposobnost sodelovanja v mednarodnih projektih (mlajši svetovalec) oz. vodenja mednarodnih projektov (svetovalec senior). 

Navedene cene ne vsebujejo DDV. Stroški potovanj, dnevnice in drugi materialni stroški v urni postavki niso zajeti in se obračunajo posebej.

Avtor: ZPSD