Upravni odbor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti in predstavnika ZPSD v Skupščini GZS


Predsednica:

Viljenka GODINA
EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o., Maribor

Člani:

Saša Bezek Mejaš
O.K. CONSULTING, D.O.O., Ljubljana

mag. Alenka Brod
Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o., Celje

Anita Hostnik
ATE GLOBALIS D.O.O., Ljubljana - Šentvid

Miran Lampret
LAMPRET CONSULTING d.o.o., Nova Gorica

Marko Murn
 A.T. KEARNEY SVETOVANJE D.O.O., Ljubljana

dr. Mitja Pirc
PRISTOP D.O.O., Ljubljana

Borut Potočnik
BPMC D.O.O., Ljubljana

mag. Martina Puc
RES- PONS, D.O.O., Ljubljana

dr. Peter Stanovnik
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana

mag. Majda DOBRAVC
GZS - Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Predstavnika ZPSD v Skupščini GZS:

Ingrid BAKŠE
RAZPLET d.o.o., Ljubljana

dr. Peter STANOVNIK
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana